Relacja z Dożynek 2014

Dnia 31.08.2014 na boisku w Dworni odbyły się Dożynki Gminne pn. „Impreza integracyjna – Pożegnanie lata!”

Starostami dożynek byli:
Pani Beata Kruk – Sołtys wsi Germanicha, ( wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne - produkcja mleka)
Pan Zbigniew Czajka – radny miejscowości Ciechomin (producent trzody chlewnej oraz zdobywca
I miejsca w woj. Lubelskim w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo w roku2014 „. )

W programie uroczystości odbył się konkurs wieńców dożynkowych. Wieńce przygotowało i przedstawiło 9 miejscowości.


Komisja konkursowa najwyżej oceniła:
I miejsce – Dwornia (nagrodę ufundował Wójt Gminy Wola Mysłowska)
II miejsce – Ciechomin (nagrodę ufundował Przewodniczący Rady Gminy Wola Mysłowska)
III miejsce – Stara Huta (nagrodę ufundowali Starostowie tegorocznych dożynek).

Za pozostałe wieńce Wójt Gminy Wola Mysłowska przyznał nagrody pocieszenia. 

Organizatorzy dla Najmłodszych uczestników przygotowali wiele atrakcji m.in: zjeżdżalnię, trampoliny, malowanie twarzy dzieci kolorowymi farbkami. Dla wszystkich serwowano darmowe posiłki (bigos, żurek, rogale, napoje)- przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną RUBIKON.

Wiele ofert kulinarnych przedstawiły lokalne stowarzyszenia z terenu gminy: „Razem Raźniej 
z Grudzi”, „Przyjazny Wandów”, OSP ze Starej Huty, oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska, gdzie również częstowano darmowymi posiłkami, owocami. Stoisko promocyjne miało również Koło Łowieckie „Świt” gdzie można było spróbować potraw z dziczyzny oraz zapoznać się
ze zwyczajami myśliwskimi.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego „Kłoczewiacy” z Kłoczewa. 
Do północy na zabawie „pod gwiazdami” przygrywał zespół FOCUS.

 

Zapraszamy na Dożynki 2014

dozynki 2014 plakat

Impreza integracyjna
„Pożegnanie lata”
połączona z Dożynkami Gminnymi
31 sierpnia 2014 r.
Dwornia

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

13:00 - msza św.
14:00 - rozpoczęcie uroczystości
14:30 - prezentacja organizacji pozarządowych i przedsiębiorców
15:00 - konkurs wieńców dożynkowych
16:00 - wręczenie wyróżnień dla rolników
16:20 - wystąpienia okolicznościowe
16:30 - występ zespołu Kłoczewiacy z Kłoczewa
17:00 - degustacja potraw lokalnych i regionalnych
17:30 - zabawa taneczna

Spotkanie informacyjne - jak korzystać z Internetu - SSPW

SSPW wolaSpotkanie informacyjne - jak korzystać z Internetu. Spotkanie organizowane w ramach programu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej -

3 września godz. 11:30 - sala konferencyjna Urzędu Gminy Wola Mysłowska

Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej: szerokopasmowe.lubelskie.pl

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wola Mysłowska uchwały Nr XXX/183/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska.
Zmiana planu obejmuje obszar gminy Wola Mysłowska w jej granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Woli Mysłowskiej, 21-426 Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, w terminie do dnia 30 listopada 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt
Władysław Mika

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wola Mysłowska uchwały Nr XXX/182/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska. 
Zmiana studium obejmuje obszar gminy Wola Mysłowska w jej granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, w terminie do dnia .30 listopada 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt
Władysław Mika