Premie dla młodych rolników

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łukowie zaprasza na spotkanie informacyjne w zakresie zasad dofinansowania i wypełniania wniosku „Premie dla młodych rolników” oraz kredytów preferencyjnych.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli Biura Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR oraz BS w Łukowie odbędzie się 23 lipca 2015 r.
o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 17 (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta).

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

OGŁOSZENIE

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach
w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym uprasza się o umożliwienie uprawnionym pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów w celu założenia na nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Bezpłatne badanie słuchu

Badanie  sluchu

VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

W dniu 14.06.2015 r. na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krzywdzie odbyły się VIII Powiatowe Zawody  Sportowo – Pożarnicze, w których wzięło udział 30 drużyn męskich oraz 4 drużyny kobiece.
Organizatorem Zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego  ZOSP RP oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Łukowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Łukowie i Gminy Krzywda.
Po uroczystym otwarciu zawodów przez przedstawicieli organizatorów, wszystkie jednostki przystąpiły do rozgrywania poszczególnych konkurencji. Ostateczną klasyfikację drużyn ustalono na podstawie sumy punktów uzyskanych przez daną drużynę w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej, uwzględniając ewentualne punkty karne.
Gminę Wola Mysłowska reprezentowały jednostki OSP z: Ksawerynowa, Pował, Dworni oraz Jarczewa. W konkurencjach dla kobiet udział wzięły druhny z OSP Ksawerynów.
Imponujący sukces, po dzielnej rywalizacji,  odniosła kobieca drużyna OSP z Ksawerynowa, która zajęła I miejsce. W grupie męskiej równie wysokie miejsce, bo II, zajęli druhowie z OSP Ksawerynów.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali  nagrody rzeczowe w postaci sprzętu pożarniczego, oraz pamiątkowe medale i odznaczenia.
Wszystkim druhnom i druhom składam podziękowania za  wkład włożony w przygotowanie się do zawodów i życzę dalszych sukcesów w społecznej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Naszej Gminie!

Władysław Mika
Wójt Gminy
Wola Mysłowska

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Mysłowska.

Drodzy Mieszkańcy!


Przypominamy, że 30 czerwca 2015 roku upływa termin składania wniosków o zmianę przeznaczenia działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Mysłowska. Wnioski składać należy w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska  pok. Nr 8 .