50 lat biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna im. Gustawa Wyssogoty Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej 24 września 2014 roku, świętowała 50- lecie istnienia.
Jubileuszowe uroczystości - święto czytelników i przyjaciół biblioteki rozpoczeły się magicznym "Walcem Barbary" z Nocy i dni w wykonaniu Marcina Iwańca ucznia gimnazjum.
Szacownych gości powitała dyrektor biblioteki Ewa Konieczna. Na uroczystość przybyli: Michał Zdun, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Figiel, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Pawel Kordybacha, instruktor WBP, Ewa Wiśnicka, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Łukowie, Renata Zienkiewicz, instruktor ds. bibliotek w powiecie, dyrektorzy bibliotek z powiatu łukowskiego, Władysław Mika, wójt gminy Wola Mysłowska, radni i sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy, czytelnicy i przyjaciele biblioteki.
Nastepnie zaprezentowano krótki rys historyczny Bilioteki, w którym to przypomniano najważniejsze fakty z dziejów Biblioteki, wypunktowane zostały osiagniecia zwłaszcza ostatniego dziesięciolecia. Nierozerwalnie z historią biblioteki związana jest postać patrona Gustawa Wyssogoty Zakrzewskiego, powstańca styczniowego. Jego sylwetkę przedstawili gościom Aleksandra Wójcik i Kamil Głasek uczniowie gimnazjum.
Z okazji jubileuszu biblioteki wójt Władysław Mika wręczył okolicznościowe wyróżnienia najlepszym czytelnikom. Wśród zacnego grona znależli się:Eugenia i Michał Połciowie, Bożena Buczek, Renata Pacek, Tomasz Chudzik, Aleksandra Beczek, Natalia Gomoła, Grzegorz Iwaniec, Maksymilian Szewczak.
Uroczystość była też okazją do podsumowania obchodów Roku Kolberga. Wręczono nagrody laureatom konkursu Słowniczek gwary ludowej Twojej miejscowości:I miejsce zajął Marcin Iwaniec, II miejsceKamila Kowalik i Adriana Kwas. Zaprezentowali się także laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezja i proza ludowa.
Jubileuszowe uroczystości uświetnił program artystyczny w wykonaniu Małgorzaty Kupiszewskiej, Stanislawa Górki i teatru tańca. Małgorzata Kupiszewska jest autorką albumu Dokąd zmierzasz?, który zostal uznany za najlepszą książkę katolicką 2014 roku. Drugi z gości, aktor i profesor Akademii Teatralnej Stanislaw Górka wystąpil ze spektaklem Gruziński toast. Na zakończenie tej części spotkania wystąpił teatr tańca Kwieciste gwiazdy z Ukrainy. Jubileuszowe uroczystości zakończyło spotkanie towarzyskie przy degustacji urodzinowego tortu.
Wspaniała lekcja historii, patriotyzmu, kultury, sztuki, folkloru i rozrywki.
Czapki z głów!
tak napisała w kronice biblioteki uczestniczka uroczystości.

50 lat biblioteki

Komputerowe badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu: 21.10.2014r. w Ośrodku Zdrowia w Ciechominie 43 gm. Wola Mysłowska w godzinach od 13:00 do 15:00, odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie 25)751-00-94

• Koszt badania komputerowego ostrości wzroku 5 zł.
• Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.(Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 21.10.2014r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

 

Nasz mieszkaniec ukończył 100 lat!

Pan Bronisław Goliszewski z Grudzi - 21 września 2014 r. ukończył 100 lat. Urodzinowa uroczystość odbyła się 20 września 2014 r. Rozpoczęła się   mszą św. w Kościele w Wandowie , na którą przybył dostojny jubilat, jego rodzina oraz przedstawiciele gminy Wola Mysłowska , placówki terenowej KRUS w Łukowie, oraz sołtys wsi Grudż.

Życzenia jubilatowi złożyli –Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Kierownik Placówki terenowej KRUS w Łukowie.

Pan Bronisław Goliszewski od urodzenia mieszka w Grudzi , wcześniej prowadził gospodarstwo rolne , obecnie przebywa na zasłużonej emeryturze. Mieszka z synową i jej dziećmi.

Zaproszenia na spotkania dialogowe dla przedsiębiorców

Wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego, podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy - to główne założenia projektu, który aktualnie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma doradcza PwC.

Celem projektu jest uporządkowanie istniejącego w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestorów i eksporterów. Jednym z zadań projektu będzie wdrożenie narzędzi oraz uruchomienie procesów wspierających firmy, instytucje otoczenia biznesowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prace obejmą także: przeprowadzanie badania potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu oraz analizę potrzeb lubelskiego biznesu.
Aktywny udział w projekcie będą mieli przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu, ponieważ cykl spotkań dialogowych pozwoli na sprecyzowanie ich oczekiwań i potrzeb, co powinno ułatwić wypracowanie i wdrożenie nowych, efektywnych instrumentów wsparcia. W ramach projektu, przedsiębiorcy i samorządowcy z terenu województwa lubelskiego będą również mogli wziąć udział w cyklu szkoleń, warsztatów oraz zagranicznych wizytach studyjnych.
Projekt będzie także wspierany przez Zespół Biznes Test, złożony z przedstawicieli przedsiębiorców, w tym eksporterów z województwa lubelskiego oraz obecnych i potencjalnych inwestorów, a także instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowym elementem projektu będzie platforma crowdsourcingowa - Biznes Młodych, która umożliwi studentom z kraju i zagranicy, przedsiębiorcom, mieszkańcom oraz innym zainteresowanym zgłaszanie własnych pomysłów biznesowych, ich recenzowanie oraz wspieranie
Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie szczegółowego programu działań na lata 2014-2015, które wspierać będą eksporterów oraz inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

============================
Projekt "Wdrożenie działań wspierających przedsiębiorców oraz pozostałe instytucje z terenu województwa lubelskiego, w tym JST, w procesie poprawy warunków dla wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny pod względem gospodarczym" realizowany jest w ramach projektu kluczowego "Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego, podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy - to główne założenia projektu, który aktualnie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma doradcza PwC.

 

Celem projektu jest uporządkowanie istniejącego w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestorów i eksporterów. Jednym z zadań projektu będzie wdrożenie narzędzi oraz uruchomienie procesów wspierających firmy, instytucje otoczenia biznesowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prace obejmą także: przeprowadzanie badania potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu oraz analizę potrzeb lubelskiego biznesu.

Aktywny udział w projekcie będą mieli przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu, ponieważ cykl spotkań dialogowych pozwoli na sprecyzowanie ich oczekiwań i potrzeb, co powinno ułatwić wypracowanie i wdrożenie nowych, efektywnych instrumentów wsparcia. W ramach projektu, przedsiębiorcy i samorządowcy z terenu województwa lubelskiego będą również mogli wziąć udział w cyklu szkoleń, warsztatów oraz zagranicznych wizytach studyjnych.

Projekt będzie także wspierany przez Zespół Biznes Test, złożony z przedstawicieli przedsiębiorców, w tym  eksporterów z województwa lubelskiego oraz obecnych i potencjalnych inwestorów, a także instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowym elementem projektu będzie platforma crowdsourcingowa - Biznes Młodych, która umożliwi studentom z kraju i zagranicy, przedsiębiorcom, mieszkańcom oraz innym zainteresowanym zgłaszanie własnych pomysłów biznesowych, ich recenzowanie oraz wspieranie

Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie szczegółowego programu działań na lata 2014-2015, które wspierać będą eksporterów oraz inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

 

============================

Projekt "Wdrożenie działań wspierających przedsiębiorców oraz pozostałe instytucje z terenu województwa lubelskiego, w tym JST, w procesie poprawy warunków dla wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny pod względem gospodarczym" realizowany jest w ramach projektu kluczowego "Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

 

Relacja z Dożynek 2014

Dnia 31.08.2014 na boisku w Dworni odbyły się Dożynki Gminne pn. „Impreza integracyjna – Pożegnanie lata!”

Starostami dożynek byli:
Pani Beata Kruk – Sołtys wsi Germanicha, ( wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne - produkcja mleka)
Pan Zbigniew Czajka – radny miejscowości Ciechomin (producent trzody chlewnej oraz zdobywca
I miejsca w woj. Lubelskim w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo w roku2014 „. )

W programie uroczystości odbył się konkurs wieńców dożynkowych. Wieńce przygotowało i przedstawiło 9 miejscowości.


Komisja konkursowa najwyżej oceniła:
I miejsce – Dwornia (nagrodę ufundował Wójt Gminy Wola Mysłowska)
II miejsce – Ciechomin (nagrodę ufundował Przewodniczący Rady Gminy Wola Mysłowska)
III miejsce – Stara Huta (nagrodę ufundowali Starostowie tegorocznych dożynek).

Za pozostałe wieńce Wójt Gminy Wola Mysłowska przyznał nagrody pocieszenia. 

Organizatorzy dla Najmłodszych uczestników przygotowali wiele atrakcji m.in: zjeżdżalnię, trampoliny, malowanie twarzy dzieci kolorowymi farbkami. Dla wszystkich serwowano darmowe posiłki (bigos, żurek, rogale, napoje)- przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną RUBIKON.

Wiele ofert kulinarnych przedstawiły lokalne stowarzyszenia z terenu gminy: „Razem Raźniej 
z Grudzi”, „Przyjazny Wandów”, OSP ze Starej Huty, oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska, gdzie również częstowano darmowymi posiłkami, owocami. Stoisko promocyjne miało również Koło Łowieckie „Świt” gdzie można było spróbować potraw z dziczyzny oraz zapoznać się
ze zwyczajami myśliwskimi.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego „Kłoczewiacy” z Kłoczewa. 
Do północy na zabawie „pod gwiazdami” przygrywał zespół FOCUS.