Nowe godziny pracy biblioteki gminnej

Informujemy, że obecnie biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Zamknięcie drogi Ciechomi-Grudź-Wandów w dniach 5-6.10.2015

Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie informuje o planowanym zamknięciu drogi Ciechomi-Grudź-Wandów w dniach 5-6.10.2015 w miejscowości Dychawica.

zamkniecie drogi

Relacja z Dożynek Gminnych 2015

Dnia 30.08.2015 w miejscowości Świder odbyły się Dożynki Gminne.
Obchody rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego do miejscowej Kaplicy, gdzie została odprawiona uroczysta Masza Święta w intencji rolników i mieszkańców z terenu gminy, której przewodniczyli proboszczowie: ks. Romuald Pawluczuk, ks.  Adam Juszczyński oraz ks. Krzysztof Stepczuk.
Po Eucharystii odbyła się ceremonia przedstawienia  Starostów i przekazania chleba dożynkowego Wójtowie Gminy p. Władysławowi Mice.
Starostami dożynek byli:
Pani Aneta Kosiorek  – Sołtys wsi Świder, zamieszkała od 7 lat w Świdrze. Od 18 lat jest mężatką i matką dwójki dzieci w wieku 17 i 14 lat. Pracuje zawodowo od 13 lat w Poczcie Polskiej gdzie obecnie pełni funkcję zarządczą na stanowisku Inspektora. Od 2013r. wspólnie z mężem Modestem prowadzą gospodarstwo, w którym uprawiają ekologiczne warzywa oraz jaja od kur z wolnego wybiegu. Uwielbia podróżować oraz czytać książki.
Pan Leszek Broś - wykształcenie średnie rolnicze. Prowadzi wraz z żoną i trójką dzieci gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka. Obsada to 30 krów dojnych o wydajności około 200.000 litrów  rocznie i 25 sztuk młodzieży. Korzystał z licznych środków Unijnych. Od 2006 roku Radny Gminy Wola Mysłowska. Jest Delegatem Banku Spółdzielczego w Krzywdzie. Delegatem Spółdzielni Mleczarskiej ,, Michowianka’’ w Michowie.  Zastępcą Przewodniczącego Stowarzyszenia ,,Przyjazny Wandów”.
W konkursie wieńców dożynkowych udział wzięło 11 miejscowości:  Ciechomin, Dwornia, Grudź, Jarczew, Lisikierz, Mysłów, Osiny, Świder, Wandów, Wilczyska oraz Wola Mysłowska. Mieszkańcy  włożyli wiele pracy w przygotowanie pięknych wieńców.
Jednym z ważnych punktów  uroczystości było przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Świder, którego dokonali Panowie: M. Starownik (Wojewoda Lubelski),  J. Kozioł (Starosta Łukowski) oraz Wójt Gminy Wola Mysłowska W. Mika.
W dalszej części Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Prezesi SM: Ryki, Garwolin i Michów wręczyli odznaczenia dla wyróżniających się rolników z terenu gminy:
OSM Garwolin: Elżbieta i Grzegorz Gula, Anna i Marek Ducki, Helena i Waldemar Witkowscy,
SM „Michowianka”: Beata i Leszek Kajda, Urszula i Kazimierz Tratkiewicz, Anna i Rafał Tomasiewicz, Urszula i Leszek Broś, Renata i Roman Gula,
SM Ryki: Jolanta i Bogusław Czajka, Marta i Paweł Krawczyk, Małgorzata i Łukasz Lada, Ewa i Zdzisław Lada, Małgorzata i Grzegorz Kocielnik.
Organizatorzy dla Najmłodszych uczestników przygotowali wiele atrakcji m.in.: zjeżdżalnię, trampoliny. Dla wszystkich serwowano posiłki oraz napoje.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu „Miastkowskie Promyki ” z SP w Miastkowie Kościelnym .  
Do północy na zabawie „pod gwiazdami” przygrywał zespół SEKRET.

Zebranie w sprawie odsprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych

ZAWIADOMIENIE
Zapraszamy mieszkańców miejscowości:
Baczków, Błażków, Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Germanicha, Grudź, Jarczew, Kamień, Ksawerynów, Lisikierz, Mysłów, Nowy Świat, Osiny, Powały, Stara Huta, Świder, Wandów, Wilczyska, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska na zebranie w sprawie:
ODSPRZEDAZY energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.

Zebranie odbędzie się dnia:
24.09.2015 (Czwartek) 0 godz. 12:00
w Urzędzie Gminy w Woli Mysłowskiej

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem tel. (22) 10068 15 Sonneko sp. z o. o., ul. Bukowinska 24a/111, 02-703 Warszawa

ulotka pv

Dożywianie dzieci na rok szkolny 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej informuje, że w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pracownicy socjalni przyjmują już wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2015/2016 semestr I. Przypominamy, że: Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł na osobę.

Od 1 października 2015 r. obowiązuje wyższe kryterium dochodowe do w/w świadczenia i wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do wniosku należy dołączyć:
1)dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
2)aktualny nakaz podatkowy (2015r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
3)aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał); dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,
4)w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!
Wnioski złożone po 31 sierpnia 2015 r. będą skutkowały przyznaniem pomocy od października 2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu GOPS 25 754 25 38