Możliwości zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców Powiatu Łukowskiego

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje?

Brakuje Ci doświadczenia zawodowego?

 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu do udziału w projektach „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” i „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych.”

 

W ramach projektów oferujemy wsparcie aktywizacyjno-doradcze, szkolenia i płatne staże zawodowe.

 

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe

  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

  • ubezpieczenie NNW

  • poczęstunek w trakcie zajęć

  • opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania

  • opracowanie CV i listu motywacyjnego

  • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy

  • materiały edukacyjne i szkoleniowe

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.fundacja.lublin.pl

Biuro projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel. 81 710 19 00, wew. 2 lub 516 283 463, 516 283 484

logo FRLREKRUTACJA TRWA !!!!

SRA03

Codzienne raporty dotyczące upałów

Łuków, 23 czerwca 2016 r.    


Panowie
Wójtowie Miast i Gmin
wszyscy w powiecie łukowskim

 

Informuję, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system codziennego raportowania o sytuacji w województwie. W związku z tym, na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 20a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) w celu pozyskania informacji o sytuacji na obszarze województwa lubelskiego z dniem 23 czerwca 2016 r. do odwołania zobowiązuje się do składania do godz. 10.00informacji o sytuacji w gminie dotyczących:

1. Stanu przejezdności dróg i szlaków kolejowych – informacja tylko o korkach (w tym kolejki do przejść granicznych w powiatach przygranicznych) lub nieplanowanych przestojach pociągów powyżej 3h i podjętych działaniach mających na celu wsparcie podróżujących .
2. Stanu ciągłości pracy systemu zasilania energetycznego – awarie powyżej 2h.
3. Stanu systemu zaopatrywania w wodę pitną – sprawność sieci wodociągowych, ilości wyschniętych studni i działań podjętych w sytuacjach wystąpienia przerw w dostawie wody.
4. Ilości osób objętych opieką socjalną z powodu upału – ilość odwiedzin (za okres raportowania) u podopiecznych wykonanych przez pracowników pomocy społecznej.
5. Stanu zabezpieczenia kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli oraz monitorowania ich pod względem zapewnienia bezpieczeństwa.
6. Ilości stwierdzonych omdleń , zasłabnięć i  innych schorzeń wywołanych wysokimi temperaturami.
7. Ilości rozwiniętych kurtyn wodnych, udostępnionych miejsc klimatyzowanych, itp.

W każdej informacji proszę przedstawiać dane dotyczące każdego wskazanego obszaru bez względu na to czy zdarzenie miało miejsce.
Informację proszę przesyłać codziennie na godz. 10.00 począwszy od dnia 24 czerwca 20016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
              Jan Strzyżewski

Dodatkowy dyżur leśniczego

Informujemy, że w związku z wiatrołomami, leśniczy będzie miał dodatkowy dyżur w dniu 29.06.2016 r. od godz. 9:00 do 11:00.

10 lipca 2016r. - Rajd rowerowy do miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza

PLAKAT RAJD

Gmina Wola Mysłowska zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w dniu 10 lipca br. w rowerowym rajdzie gwiaździstym do Woli Okrzejskiej - miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza.
Impreza ma charakter otwarty.

Start o godz. 10:45 z  Woli Mysłowskiej (Urząd Gminy).

Inicjatorami rajdu rowerowego jest nieformalna grupa nauczycieli w-f z Gminy Krzywda, która na organizację rajdu rowerowego otrzymała dofinansowanie w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Współorganizatorami rajdu jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Lokalna Grupa Działania „Razem” z siedzibą w Łukowie, Stowarzyszenie Krzewienie Kultury Wiejskiej „Szansa” z siedzibą w Krzywdzie oraz Zespół Szkół w Woli Okrzejskiej.

Impreza ma charakter otwarty. Start o godz. 13:00 z  Woli Okrzejskiej (Muzeum).

Trasy rajdu przebiegają przez miejscowości związane z jego życiem i twórczością i prowadzą do Woli Okrzejskiej, z której o godz. 13:00 wszyscy uczestnicy wyruszą na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei i powrócą na uroczyste zakończenie rajdu w parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Aby prawidłowo ukończyć rajd każdy uczestnik będzie musiał przejechać samodzielnie minimum jedną całą trasę rajdu (tutaj) oraz udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu życia i twórczości H. Sienkiewicza.
Wśród wszystkich uczestników, którzy prawidłowo ukończą rajd zostaną rozlosowane atrakcyjne akcesoria rowerowe, w trakcie trwania pikniku. W programie ponadto: konkurs sołectw związanych z życiem i twórczością H. Sienkiewicza, zwiedzanie Muzeum, bicie pamiątkowych monet, konkurs wiedzy o Sienkiewiczu dla uczestników rajdu, rowerowy tor przeszkód, znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, warsztaty, gastronomia, itp.

Zapisy do 30 czerwca br. poprzez złożenie karty zgłoszeniowej w Woli Mysłowskiej wysyłając scan na adres lokalnego koordynatora Renaty Bąk, kontakt: renata.bak67(a)wp.pl.

Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem rajdu.

Gmina Wola Mysłowska zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w dniu 10 lipca br. w rowerowym rajdzie gwiaździstym do Woli Okrzejskiej - miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza.

Impreza ma charakter otwarty. Start o godz. 1045 z[L1]  Woli Mysłowskiej ( Urząd Gminy ).

Inicjatorami rajdu rowerowego jest nieformalna grupa nauczycieli w-f z Gminy Krzywda, która na organizację rajdu rowerowego otrzymała dofinansowanie w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Współorganizatorami rajdu jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Lokalna Grupa Działania „Razem” z siedzibą w Łukowie, Stowarzyszenie Krzewienie Kultury Wiejskiej „Szansa” z siedzibą w Krzywdzie oraz Zespół Szkół w Woli Okrzejskiej.

Impreza ma charakter otwarty. Start o godz. 1300 z[L2]  Woli Okrzejskiej ( Muzeum ).

Trasy rajdu przebiegają przez miejscowości związane z jego życiem i twórczością i prowadzą do Woli Okrzejskiej, z której o godz. 13.00 wszyscy uczestnicy wyruszą na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei i powrócą na uroczyste zakończenie rajdu w parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Aby prawidłowo ukończyć rajd każdy uczestnik będzie musiał przejechać samodzielnie minimum jedną całą trasę rajdu (tutaj) oraz udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu życia i twórczości H. Sienkiewicza.

Wśród wszystkich uczestników, którzy prawidłowo ukończą rajd zostaną rozlosowane atrakcyjne akcesoria rowerowe, w trakcie trwania pikniku. W programie ponadto: konkurs sołectw związanych z życiem i twórczością H. Sienkiewicza, zwiedzanie Muzeum, bicie pamiątkowych monet, konkurs wiedzy o Sienkiewiczu dla uczestników rajdu, rowerowy tor przeszkód, znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, warsztaty, gastronomia, itp.

Zapisy do 30 czerwca br. poprzez złożenie karty zgłoszeniowej (tutaj) w[L3]  Woli Mysłowskiej wysyłając scan na adres lokalnego koordynatora Renaty Bąk, kontakt[L4]   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem rajdu (tutaj).

 [L1]Podać szczegóły z każdej gminy

 [L2]Wstawić szczegóły z danej gminy

 [L3]Podać miejsce

 [L4]Jeżeli się zgodzą podać swoją komórkę, to można wpisać, jeśli nie, to można podać tel. 510 412 710

Ankietowe badanie rolników GUS

W dniach 1 czerwca - 29 lipca Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badania ankietowe rolników, szczegóły na załączonym plakacie.

rsgr plakat m