Dotacje dla stowarzyszeń i grup nieformalnych

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie"

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.

O dotacje w łącznej kwocie 377.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedyńczego projektu może wynieść 5.000 zł.

Program adresowany jest do:
- młodych organizacji pozarządowych,
- grup nieformalnych,
- grup samopomocowych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 15 lipca do 15 sierpnia 2014 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk "ZŁÓŻ WNIOSEK"

KONSULTACJE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków i będa prowadzone przez Mobilnych Animatorów i Zespół Projektowy.

Szczegóły na stronie: http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/konkurs/ogloszenie-konkursu

Informacja na temat profilaktycznych badań mammograficznych

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne. 
Informujemy, że 252 z 542 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących na terenie gminy Wola Mysłowska, wykonało w ciągu ostatnich 2 lat profilaktyczną mammografię (co stanowi 46,49 %).
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi na stronie internetowej Pana gminy. Żywimy głęboką nadzieję, ze wspólnie prowadzone działania promocyjne poprawią zgłaszalność kobiet z Pana gminy na profilaktyczne badania mammograficzne.

Dyrektor
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
Elżbieta Starosławska

 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, że w dniu 24 lipca 2014 roku /czwartek/ na terenie gminy Wola Mysłowska odbędzie się objazdowa zbiórka:

- odpadów wielkogabarytowych: meble, stoły, szafy, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

- sprzętu elektrycznego i elektronicznego: sprzęt AGD, chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, komputery, odbiorniki radiowe i telewizyjne, żelazka itp.

Jednocześnie informuje się, ze odbierany będzie tylko kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Wójt Gminy
Wola Mysłowska

Informacje o projekcie "Modernizacja oddziałów przedszkolnych"

Projekt „MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH” realizowany jest od 1 kwietnia 2014r. do 31.08.2014r. przez Gminę Wola Mysłowska ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 346 165 ,00 zł. i w 100 % jest finansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w Jarczewie, Lisikierzu, Mysłowie i Wandowie w Gminie Wola Mysłowska przez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb w szczególności dzieci 3-4 letnich w terminie do 31.08.2014r.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, co umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nie objętych wychowaniem przedszkolnej, co umożliwi wsparcie działań podejmowanych przez MEN w obszarze edukacji przedszkolnej.

W w/w placówkach w ramach projektu zostaną zorganizowane place zabaw, dostosowane pomieszczenia, zakupione zostanie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Dotacje NFOŚiGW na budwnictwo ekologiczne

Na 2014 rok zostały uruchomione działania związane z dofinasowaniami, pożyczkami i dotacjami przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzystają jednostki samorządowe oraz współdziałające z nimi instytucje pożytku publicznego. Indywidualni inwestorzy także nie mają powodów do narzekań. Można ubiegać się o dotację na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne

Środki na realizację powyższych instalacji można uzyskać poprzez udział w programach Prosument, KAWKA oraz dofinansowania do domów energooszczędnych. Program Prosument jest dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w dom ekologiczny czyli taki, który jest wyposażony w systemy odnawialnych energii takich jak instalacje oze do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Z programu Prosument mogą skorzystać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, które chciałyby zmodernizować swoje kotłownie i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza oraz zmniejszyć rachunki za ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie do domów energooszczędnych jest przeznaczonych dla osób fizycznych budujących domy w standardzie NF40 lub NF15. O dofinansowanie mogą także ubiegać się osoby fizyczne kupujące dom lub mieszkanie od dewelopera.

Program KAWKA skierowany jest do podmiotów, które na rzecz ochrony powietrza podejmą się termomodernizacji budynków wielorodzinnych, zastosują kolektory słoneczne celem obniżenia emisji CO2 do atmosfery czy zbudują stację zasilania w CNG/LNG.

Zachęcamy do zapoznania się z uruchomionymi programami na rok 2014, których opis można znaleźć na naszej stronie : Dotacje 2014

Zapraszamy

Źródło: www.ekologiczny-dom.com