Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r.
Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:
1. Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
2. Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu AS F) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego lub dwukierunkowego,
3. Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych.
Wnioski o udzielenie pomocy na te działania przyjmowane są od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r., zaś wnioski o płatność do 14 lipca 2017 r.
Ponadto beneficjenci mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania: Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) nie więcej niż 2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. i nie więcej niż 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:
I. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.
- w terminie do dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
II. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.
- w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
III. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
- w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone.
Beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z warunkami otrzymania pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się na stronie:
www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

Ogłoszenie - usuwanie drzew i krzewów

Urząd Gminy Wola Mysłowska, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znoszącą wymóg uzyskania zezwolenia na dokonanie usunięcia drzewa z nieruchomości należącej do osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, informuje, iż zwolnienie z ww. wymogu uzyskania zezwoleń na wycinkę drzew/krzewów nie dotyczy:

1) osób fizycznych, których nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków lub podlega ochronie konserwatorskiej na mocy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) wycinki drzew i krzewów w lasach;

3) wycinki drzew i krzewów objętych ochroną gatunkową lub objętych dowolną formą ochrony przyrody  (chronionych jako pomnik przyrody, rosnących na terenie rezerwatu przyrody, użytku ekologicznego itp.);

W wyżej wymienionych przypadkach nadal obowiązuje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu z terenu nieruchomości od właściwego rzeczowo i miejscowo organu!!!

Informujemy także, iż usunięcie drzew/krzewów zasiedlonych przez chronione gatunki zwierząt, roślin bądź grzybów/porostów możliwe jest dopiero po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną!!! Brak takiej zgody skutkuje narażeniem się na odpowiedzialność karną!

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu gminy ds. Ochrony środowiska.

Życzenia na Dzień Sołtysa

soltysZ okazji Dnia Sołtysa, wszystkim sołtysom z naszej gminy składam wyrazy podziękowania za pomoc i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Do podziękowań dołączam również życzenia zdrowia, pomyślności i zadowolenia z efektów Państwa pracy oraz dobrej pogody na nadchodzący sezon prac polowych.

Wójt Gminy Wola Mysłowska
Władysław Mika

I Gminny Turniej Szachowo - Warcabowy

Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Wandowie zaprasza bardzo serdecznie wszystkich chętnych na:

I Gminny Turniej Szachowo - Warcabowy

Turniej będzie organizowany w następujących kategoriach:
- I kategoria klasa I-III szkoła podstawowa,
- II kategoria klasa IV-VI szkoła podstawowa,
- III kategoria klasa I-III Gimnazjum,
- IV kategoria Open( wszyscy powyżej 16 lat).

Turniej odbędzie się 17 marca 2017 r.

Start o godz. 14:00

Zgłoszenia zawodników odbywać się będą w dniu zawodów.

Szczegółowe informacje na załączonym plakacie i w regulaminach.

plakat turnieju szachowo-warcabowego mregulamin szachyregulamin-warcaby 1regulamin-warcaby 2

0Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Wandowie zaprasza bardzo serdecznie wszystkich  chętnych  na:

Życzenia na Dzień Kobiet

kwiatyZ okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom składam serdeczne życzenia pomyślności, radości i samych słonecznych dni.

Wójt Gminy Wola Mysłowsla
Władysław Mika