Druki do pobrania

Druki do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów, zadrzewień

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (*.pdf) (*.doc)

 

Druki podatkowe:

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1

ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych - ogólny

ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - ogólny

ZN-1/A - Dane o nieruchomościach - ogólny

ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - ogólny

ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych - ogólny

ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - ogólny

IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego - osoby fizyczne

IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Oświadczenie

Deklaracja na podatek od środków transportowych