Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców

W dniu 29 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców dzieci uczęszczających do PP w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie. Warsztaty prowadziła Pani Agnieszka Kubiak-psycholog zatrudniony w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Łukowie.

Spotkanie informacyjno-promocyjne z rodzicami

W dniach 20-22 marca 2013 r. we wszystkich Punktach  Przedszkolnych odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne z rodzicami dzieci w wieku 3-5 lat , w związku ze zbliżającą się rekrutacją dzieci na rok szkolny 2013/2014.
W spotkaniach udział wzięli Wojt Gminy-Władysław Mika ,Koordynator Projektu-Zofia Mikusek ,specjalista d/s obsługi finansowej i monitoringu -Kinga Szerszeń oraz dyrektorzy Szkół i nauczyciele pracujący w PP. Pani Koordynator omówiła zasady rekrutacji dzieci   oraz terminy składania kart zgłoszeń. Liczba wolnych miejsc  w roku szkolnym 2013/2014 w Punktach Przedszkolnych w Jarczewie- 9, Lisikierzu-2,Wandowie -8.
 
dzien wiosny m

Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne

W dniu 28 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska odbyły się warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców dzieci uczęszczających do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie , w ramach projektu "Mali ludzie-wielka pomoc!"-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Warsztaty prowadziła p.Zofia Skrzymowska-Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Łukowie.W warsztatach udział wzięło 50 rodziców.

warsztaty

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-5 lat

Uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu :

- 2013.03.20 o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Wandowie

- 2013.03.21 o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Jarczewie

- 2013.03.22 o godz.13.30 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu

w związku z realizacją projektu pt.”Mali ludzie-wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach:

Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady rekrutacji dzieci na rok szkolny 2013/2014 oraz przekazane druki –Karta przyjęcia dziecka do przedszkola – celem jej uzupełnienia.

WÓJT GMINY

WŁADYSŁAW MIKA