Zasoby kulturowe

Na terenie Gminy Wola Mysłowska znajdują się zabytki o znaczeniu ponadregionalnym. Najczęściej spotykane są pozostałości po dworach i kościoły wraz z cmentarzami. Część z tych zabytków wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków.


Do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy należy zaliczyć:

Jarczew
- zespół dworsko-parkowy, w skład którego wchodzą murowany dwór I połowy XIX wieku, czworak zwany rybakówką, kuźnia, murowana oficyna (kuchnia), 4 domy drewniane z XIX/XX w., a także park krajobrazowy ze stawami. Zespół zajmuje powierzchnię 17,41 ha. Ogród składa się z symetrycznie usytuowanych kwater, przedzielonych alejami, które zostały obsadzone drzewami typu lipa drobnolistna i grab zwyczajny. Aleja główna obsadzona jest jesionami. Park krajobrazowy tworzy malowniczy asymetryczny układ, wzbogacony system stawów i kanałów. 

Wilczyska
- zespół dworsko-parkowy, dwór murowany XVIII/XIX w., brama murowana XIX w. park z systemem wodnym poł. XIX w.
- cmentarz parafialny w Wilczyskach 

Baczków
- zespół parku krajobrazowego poł. XIX w.

Mysłów
- zespół dworsko-parkowy 
- fragment parku krajobrazowego ze stawem k. XIX w.
Zespół folwarczny w Mysłowie :
- ośmiorak murowany XIXw.
- obora murowana k. XIX w.
- chlewnia murowana z k. XIX w.
- stodoła murowano-drewniana XIX/XX w.
- spichlerz murowany k. XIX w.
- lodownia obejmująca budynek mieszkalny pocz. XX w.
- zespół kościelny w Wandowie kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego

Na  terenie Gminy Wola Mysłowska znajdują się zabytki o znaczeniu ponadregionalnym. Najczęściej spotykane są pozostałości po dworach i kościoły wraz z cmentarzami. Część z tych zabytków wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Do miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy należy zaliczyć:

Jarczew- zespół dworsko-parkowy, w skład którego wchodzą murowany dwór I połowy XIX wieku, czworak zwany rybakówką ,kuźnia, murowana oficyna (kuchnia), 4 domy drewniane z  XIX/XX w., a także park krajobrazowy ze stawami. Zespół zajmuje powierzchnię  17,41 ha.  Ogród składa się z symetrycznie usytuowanych kwater, przedzielonych alejami, które zostały obsadzone drzewami typu lipa drobnolistna i grab zwyczajny. Aleja główna obsadzona jest jesionami. Park krajobrazowy tworzy malowniczy asymetryczny układ, wzbogacony system stawów i kanałów.            

Wilczyska zespół dworsko-parkowy, dwór murowany XVIII/XIX w., brama murowana XIX w.  park z systemem wodnym  poł.  XIX w.

-cmentarz parafialny w Wilczyskach

 

Baczków- zespół parku krajobrazowego poł. XIX w.

 

Mysłów- zespół dworsko-parkowy

-fragment parku krajobrazowego ze stawem k. XIX w.

Zespół folwarczny w Mysłowie

-ośmiorak murowany XIXw.

-obora murowana k. XIX w.

- chlewnia murowana z k. XIX w.

-stodoła murowano-drewniana XIX/XX w.

-spichlerz murowany k. XIX w.

-lodownia obejmująca budynek mieszkalny  pocz. XX w.

-zespół kościelny w Wandowie kościół  pw.  Św.  Antoniego Padewskiego