Apel o pomoc dla Mołdawii

2pop

1pop

100 lecie OSP Wilczyska

W dniu 03.05.2017r.  odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z rzadko spotykaną okazją świętowania 100-lecia jednostki OSP w Wilczyskach.

Po odprawionej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Wilczyskach z licznym udziałem mieszkańców, pocztów sztandarowych szkół i jednostek OSP z terenu Gminy Wola Mysłowska oraz zaproszonych jednostek z Gmin  Żelechów i Miastków Kościelny, uczestnicy udali się na pobliski plac kościelny, gdzie przeprowadzono dalszą część uroczystości. „Jubilatka” otrzymała nowy sztandar, a liczne grono ochotników otrzymało odznaczenia z rąk Prezesa Zarządu OPOSPRP w Łukowie Janusza Kozioła i Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie starszego brygadiera Tomasza Majewskiego.

Na zakończenie poczęstowano uczestników imprezy smakołykami przygotowanymi przez miejscowe gospodynie.

W dniu 03.05.2017r.  odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z rzadko spotykaną okazją świętowania 100-lecia jednostki OSP
 w Wilczyskach.                                                                                                                                              Po odprawionej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Wilczyskach z licznym udziałem mieszkańców, pocztów sztandarowych szkół i jednostek OSP z terenu Gminy Wola Mysłowska oraz zaproszonych jednostek z Gmin  Żelechów                      i Miastków Kościelny, uczestnicy udali się na pobliski plac kościelny, gdzie przeprowadzono dalszą część uroczystości.                                                                                    „Jubilatka” otrzymała nowy sztandar, a liczne grono ochotników otrzymało odznaczenia z rąk Prezesa Zarządu OPOSPRP w Łukowie Janusza Kozioła               i Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie starszego brygadiera Tomasza Majewskiego.                                                                                                                                            Na zakończenie poczęstowano uczestników imprezy smakołykami przygotowanymi przez miejscowe gospodynie.

Zaproszenie na warsztaty kulinarne i edukację ekonomiczną

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na  Warsztaty kulinarne i edukację ekonomiczną, które odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 17 maj 2017 r. o godzinie 12.00. Zajęcia prowadzone są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

bgz1

bgz2

ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
W sprawie zamówienia publicznego, realizowanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy wracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę dostaw, usług.

I. Zamawiający – Gmina Wola Mysłowska
Wola Mysłowska 57
21 - 426 Wola Mysłowska
NIP 825 20 58 109
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
II. Termin realizacji zamówienia:
15 – 19 maja 2017 r.
III. Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie”
1. Ocieplenie zewnętrznych ścian świetlicy płytami styropianowymi o grubości 5 cm na powierzchni ok. 350m2.
2. Wykonanie elewacji zewnętrznej z wykonaniem koloru wg. ustaleń z inwestorem.
3. Roboty wykończeniowe budynku, w tym:
– wykonanie parapetów okiennych zewnętrznych,
- Obróbka zewnętrzna otworów okiennych i drzwiowych,
- Wykonanie podbitki dachowej zewnętrznej.
[...]
IX. Termin i miejsce składania ofert:
Osobą uprawnioną do porozumienia się z wykonawcą jest Pani:
Kinga Szerszeń – w sprawie przedmiotu zamówienia tel. (25) 754-25-22
Ofertę cenową należy przesłać/złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska do dnia 12.05.2017r. do godz.10:00
Rozpatrzenie ofert cenowych nastąpi dnia 12.05.2017 r. godz.10:15 , w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.


Szczegóły na stronie BIP.

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia okresu przyjmowania Wniosków o Płatności Bezpośrednie przypadającym na dzień 15 maja 2017 r. informujemy, że Biuro Powiatowe w Łukowie pracować będzie w wydłużonych godzinach w następujących dniach:

24 - 28 kwiecień 2017 r. od godz. 7:30 do godz. 18:00
2 - 15 maj 2017 r. od godz. 6:00 do godz. 20:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
13 maj (sobota) 2017 r. od godz. 6:00 do godz. 20:00