Powstała Spółdzielnia Socjalna" RUBIKON"

W dniu 24 października 2013 r. na Walnym Zebraniu Założycielskim powołano Spółdzielnię Socjalną "RUBIKON". Spółdzielnię założyło 7mieszkanek - osób bezrobotnych  z terenu tutejszej gminy.


Prezesem Zarządu Spółdzielni została wybrana Pani Małgorzata Tratkiewicz.
Spółdzielnia będzie świadczyła usługi gastronomiczne,porządkowe i  opiekuncze.
W chwili obecnej trwa rejestracja Spółdzielni w  KRS w Świdnku.

Realizacja projektu "Nasze miejsce spotkań" w Wandowie

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska realizuje projekt pn."Nasze miejsce spotkań" w ramach programu "Działaj lokalnie"  dofinansowanego ze środków Programu "Działaj lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Programu "Działaj Lokalnie VIII". W ramach projektu zorganizowane zostaną w świetlicy zajęcia dla mieszkańców wsi Wandów w czasie wolnym, zakupione zostaną stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Wandowie oraz zorganizowana zostanie impreza integracyjna dla mieszkańców. Zapraszamy chętnych mieszkańców do wspólnego działania w ramach realizowanego projektu.

ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ

Do beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 „UŁATWIANIE STARTU MŁODUM ROLNIKOM”


ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ

Złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem beneficjenta premii dla młodych rolników nałożonym przepisem § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).
Ankieta monitorująca zawiera informacje niezbędne do oceny spełnienia przez beneficjenta zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Jest też źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z tego względu terminowe dostarczenie ankiety do ARiMR jak i jej rzetelne opracowanie jest niezmiernie ważne zarówno dla beneficjenta jak i dla ARiMR jako agencji płatniczej, która odpowiada za prawidłowe rozdysponowanie i rozliczenie funduszy UE przeznaczonych na wsparcie polskiego rolnictwa.
Ankietę monitorującą należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.
Formularz ankiety wraz z instrukcją można otrzymać we wszystkich placówkach terenowych Agencji. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

www.arimr.gov.pl

Niedostarczenie ankiety monitorującej w wymaganym terminie ( w tym również niezłożenie jej w ogóle) wiąże się z nałożeniem na beneficjenta pomocy sankcji finansowej. 


Andrzej Bieńko
Dyrektor
Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Do beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 „UŁATWIANIE STARTU MŁODUM ROLNIKOM”

ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ

 

Złożenie ankiety monitorującej  jest obowiązkiem beneficjenta premii dla młodych rolników nałożonym przepisem § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).

Ankieta monitorująca zawiera informacje niezbędne do oceny spełnienia przez beneficjenta zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny  sposobu i efektów wdrażania działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Jest też źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z tego względu terminowe dostarczenie ankiety do ARiMR jak i jej rzetelne opracowanie jest niezmiernie ważne zarówno dla beneficjenta jak i dla ARiMR jako agencji płatniczej, która odpowiada za prawidłowe rozdysponowanie i rozliczenie funduszy UE przeznaczonych na wsparcie polskiego rolnictwa.

Ankietę monitorującą należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.

Formularz ankiety wraz z instrukcją można otrzymać we wszystkich placówkach terenowych Agencji. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

www.arimr.gov.pl

Niedostarczenie ankiety monitorującej w wymaganym terminie ( w tym również  niezłożenie jej w ogóle) wiąże się z  nałożeniem na beneficjenta pomocy sankcji finansowej.

 

 

                                                                                                                            Andrzej Bieńko

                                                                                                  Dyrektor

                                                                                         Lubelskiego Oddziału Regionalnego

                                                                            Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przyjmowanie wniosków na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, że w ramach projektu Szwajcarsko – Polskiego pn. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” można składać wnioski w Urzędzie Gminy na udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wola Mysłowska od dnia 4 listopada do 29 listopada 2013 roku.

Wniosek oraz szczegółowe informacje na stronie BIP urzędu.

Ulotka informacyjna

 

Bitwa po Mysłowem 04.09.1863 r. - relacja z obchodów 150 rocznicy

W dniu 8 września 2013 r. odbyła się uroczystość uczczenia 150-lecia bitwy pod Mysłowem, która miała miejsce 4 września 1863 r. Ceremonia rozpoczęła się Mszą św. którą w intencji poległych 27 żołnierzy odprawili: ks. R. Pawluczuk Proboszcz Parafii w Wilczyskach, ks. Adam Juszczyński Proboszcz Parafii w Wandowie oraz ks. Krzysztof Stepczuk – ks. Parafii Zwola. W homilii ks. Krzysztof zachęcał dorosłych do przekazywania wiedzy o historii swoim dzieciom, do pamięci o bohaterach, dzięki , którym możemy spokojnie żyć w dzisiejszych czasach.
Następnie został odsłonięty zmodernizowany pomnik poległych w bitwie, którego dokonali: p. Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta , oraz Wójt Gminy Wola Mysłowska p. Władysław Mika.
Apel poległych uroczyście podkreślił obchody rocznicy, bowiem zostały odczytane nazwiska poległych i oddano salwę honorową.
Wójt Gminy Wola Mysłowska wręczył akt nadania imienia Gustawa Wyssogoty – Zakrzewskiego Gminnej Bibliotece Publicznej w Woli Mysłowskiej. Na patrona biblioteki został wybrany jeden z uczestników Powstania Styczniowego, który ryzykując utratę majątku w rodzinnym Ciechominie, poprowadził oddziały i podjął się ryzykownej walki z Moskalami.
Uroczystość uświetniły występy uczniów: Gimnazjum z Mysłowa oraz uczniów ZSP z Żelechowa.
Najciekawszym punktem uroczystości, która zgromadziła dość dużą liczbę publiczności była inscenizacja Bitwy Powstańczej, w wykonaniu Konnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „KRESY” z Białegostoku, 14. Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza, i 1. Pułku Strzelców Konnych z Siedlec. 
W role kosynierów wcielili się mężczyźni z Mysłowa, Żelechowa oraz młodzież z Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego z Mysłowa.