Zwrot podatku akcyzowego 2013 - informacja

Wójt Gminy Wola Mysłowska niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006r. /Dz.U.Nr 52 379/ zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o jego zwrot.

Wnioski o zwrot podatku należy składać do tutejszego Urzędu w terminach: od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia 2013 roku.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013r.wynosi 81,70 zł * ilość użytków rolnych.

W 2013r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 0,95zł na 1 litr oleju.

Regionalny Konkurs Grantowy dla młodzieży

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
"Regionalny Konkurs Grantowy"
w ramach Programu "Równać Szanse 2013"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.


Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.


Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku.

Szczegóły na stronie www.rownacszanse.pl oraz na załączonym plakacie.Plakat RKG 2013

Zapraszamy na imprezę w Starym Zadybiu (Gmina Kłoczew)

4 sierpnia 2013 - Jarmark Twórczości Artystycznerj KRAM Kłoczew.

Szczegóły na załączonym plakacie.Plakat KRAM Kloczew

Afrykański pomór świń - spotkanie informacyjne w Lublinie

Poniżej pismo Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczące spotkania, które odbędzie się w Lublinie w dniu 5 sierpnia 2013r (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali 101 - Agro II w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodnicznego w Lublinie, ul. Akademicka 15.

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ - spotkanie

Uroczyste otwarcie wystawy regionalno – historycznej oraz Galerii Malarstwa Mariana Turka w świetlicy w Wilczyskach - 14 lipca 2013 r.

Wystawa ta to plon spotkań uczestników projektu Pożyteczne wakacje finansowanego z Fundacji Wspomagania Wsi realizowanego przez Stowarzyszenie ” Nasze Wilczyska”. Uczestnicy ( 18 osób) gromadzili, odświeżali i opisywali przyniesione eksponaty, przygotowywali wystawę pod okiem opiekunek: Katarzyna Rajdaszka i Danuty Czajki.
Podczas uroczystości obecni byli: Wójt Gminy Władysław Mika, Przewodniczący Rady Gminy Wola Mysłowska Tadeusz Talarek, z-ca Wójta Kinga Szerszeń, Dyrektor Gminnej Biblioteki Ewa Konieczna, licznie przybyli też okoliczni mieszkańcy z Wilczysk, Wólki Ciechomskiej, Dworni.
Otwarcia wystawy dokonali: Andrzej Turek- syn artysty, Stanisław Walesiak- przedstawiciel najstarszego pokolenia Wilczysk, oraz Klaudia Głasek i Wojciech Lada – reprezentanci najmłodszych mieszkańców. Uroczystość zaś poprowadzili prezes stowarzyszenia Katarzyna Rajdaszka i Paweł Olkowicz.
Podczas otwarcia uczestnicy projektu przedstawili swoje działania podczas 2 tygodniowej pracy, przypomnieli życie i twórczość Mariana Turka, przyjęli gości słodkim poczęstunkiem.
Wyróżniającym się uczestnikom projektu zostały wręczone dyplomy
i nagrody.
Obrazy w galerii malarstwa naszego rodzimego artysty, który urodził
i wychował się w Wilczyskach i z wsią rodzinną był przez całe swe życie bardzo związany, przedstawiają krajobrazy wsi Wilczyska, sceny
z wojny, florę, martwą naturę.
Na wystawie znalazły się ubrania, naczynia, przedmioty domowe
i gospodarskie używane kiedyś.
Są eksponaty z czasu II wojny światowej, np. buty żołnierzy kampanii wrześniowej, hełmy, menażki.
Znalazły się też zdjęcia i dokumenty przedstawiające dawną wieś i jej mieszkańców, najstarsze zdjęcie datowane jest na ok. 1880 rok, mamy też zdjęcie z odsłonięcia pomnika – iglicy poświęconego powstańcom styczniowym poległym pod Mysłowem ( z 1916 r.) są zdjęcia z 1927, 1945 roku.
W nagrodę za pracę przy organizacji wystawy uczestnicy projektu
z rodzicami uczestniczyli w wycieczce na trasie Janowiec – Kazimierz Dolny – Wojciechów. Były to bardzo ciekawy, pełen miłych niespodzianek dzień.

Wystawa jest czynna do 15 sierpnia 2013 r.


Oprac. Stowarzyszenie „Nasze Wilczyska”.

Wystawa ta to plon spotkań uczestników projektu Pożyteczne wakacje finansowanego z Fundacji Wspomagania Wsi realizowanego przez Stowarzyszenie ” Nasze Wilczyska”. Uczestnicy ( 18 osób) gromadzili, odświeżali i opisywali przyniesione eksponaty, przygotowywali wystawę pod okiem opiekunek: Katarzyna Rajdaszka
i Danuty Czajki.

Podczas uroczystości obecni byli: Wójt Gminy Władysław Mika, Przewodniczący Rady Gminy Wola Mysłowska Tadeusz Talarek, z-ca Wójta Kinga Szerszeń, Dyrektor Gminnej Biblioteki Ewa Konieczna, licznie przybyli też okoliczni mieszkańcy z Wilczysk, Wólki Ciechomskiej, Dworni.

Otwarcia wystawy dokonali: Andrzej Turek- syn artysty, Stanisław Walesiak- przedstawiciel najstarszego pokolenia Wilczysk, oraz Klaudia Głasek i Wojciech Lada – reprezentanci najmłodszych mieszkańców.  Uroczystość zaś poprowadzili prezes stowarzyszenia Katarzyna Rajdaszka i Paweł Olkowicz.

Podczas otwarcia uczestnicy projektu przedstawili swoje działania podczas 2 tygodniowej pracy, przypomnieli życie i twórczość Mariana Turka, przyjęli gości słodkim poczęstunkiem.

Wyróżniającym się uczestnikom projektu zostały wręczone dyplomy
i nagrody.

Obrazy w galerii malarstwa naszego rodzimego artysty, który urodził
i wychował się w Wilczyskach i z  wsią rodzinną był przez całe swe życie bardzo  związany, przedstawiają krajobrazy  wsi Wilczyska, sceny
z wojny, florę,  martwą naturę.

Na  wystawie znalazły się ubrania, naczynia, przedmioty domowe
i gospodarskie używane kiedyś.

Są eksponaty z czasu II wojny światowej, np. buty żołnierzy kampanii wrześniowej, hełmy, menażki.

Znalazły się też zdjęcia i dokumenty przedstawiające dawną wieś i jej mieszkańców, najstarsze zdjęcie datowane jest na ok. 1880 rok, mamy też zdjęcie z odsłonięcia pomnika – iglicy poświęconego powstańcom styczniowym poległym pod Mysłowem ( z 1916 r.) są zdjęcia z 1927, 1945 roku.

W nagrodę za pracę przy organizacji wystawy uczestnicy projektu
z rodzicami uczestniczyli w wycieczce na trasie Janowiec – Kazimierz Dolny – Wojciechów. Były to bardzo ciekawy, pełen miłych niespodzianek dzień.

Wystawa jest czynna  do 15 sierpnia 2013 r.

Oprac. Stowarzyszenie „Nasze Wilczyska”.