Komputerowe badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu: 21.10.2014r. w Ośrodku Zdrowia w Ciechominie 43 gm. Wola Mysłowska w godzinach od 13:00 do 15:00, odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie 25)751-00-94

• Koszt badania komputerowego ostrości wzroku 5 zł.
• Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.(Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 21.10.2014r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

 

Nasz mieszkaniec ukończył 100 lat!

Pan Bronisław Goliszewski z Grudzi - 21 września 2014 r. ukończył 100 lat. Urodzinowa uroczystość odbyła się 20 września 2014 r. Rozpoczęła się   mszą św. w Kościele w Wandowie , na którą przybył dostojny jubilat, jego rodzina oraz przedstawiciele gminy Wola Mysłowska , placówki terenowej KRUS w Łukowie, oraz sołtys wsi Grudż.

Życzenia jubilatowi złożyli –Wójt Gminy Wola Mysłowska oraz Kierownik Placówki terenowej KRUS w Łukowie.

Pan Bronisław Goliszewski od urodzenia mieszka w Grudzi , wcześniej prowadził gospodarstwo rolne , obecnie przebywa na zasłużonej emeryturze. Mieszka z synową i jej dziećmi.

Zaproszenia na spotkania dialogowe dla przedsiębiorców

Wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego, podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy - to główne założenia projektu, który aktualnie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma doradcza PwC.

Celem projektu jest uporządkowanie istniejącego w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestorów i eksporterów. Jednym z zadań projektu będzie wdrożenie narzędzi oraz uruchomienie procesów wspierających firmy, instytucje otoczenia biznesowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prace obejmą także: przeprowadzanie badania potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu oraz analizę potrzeb lubelskiego biznesu.
Aktywny udział w projekcie będą mieli przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu, ponieważ cykl spotkań dialogowych pozwoli na sprecyzowanie ich oczekiwań i potrzeb, co powinno ułatwić wypracowanie i wdrożenie nowych, efektywnych instrumentów wsparcia. W ramach projektu, przedsiębiorcy i samorządowcy z terenu województwa lubelskiego będą również mogli wziąć udział w cyklu szkoleń, warsztatów oraz zagranicznych wizytach studyjnych.
Projekt będzie także wspierany przez Zespół Biznes Test, złożony z przedstawicieli przedsiębiorców, w tym eksporterów z województwa lubelskiego oraz obecnych i potencjalnych inwestorów, a także instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowym elementem projektu będzie platforma crowdsourcingowa - Biznes Młodych, która umożliwi studentom z kraju i zagranicy, przedsiębiorcom, mieszkańcom oraz innym zainteresowanym zgłaszanie własnych pomysłów biznesowych, ich recenzowanie oraz wspieranie
Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie szczegółowego programu działań na lata 2014-2015, które wspierać będą eksporterów oraz inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

============================
Projekt "Wdrożenie działań wspierających przedsiębiorców oraz pozostałe instytucje z terenu województwa lubelskiego, w tym JST, w procesie poprawy warunków dla wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny pod względem gospodarczym" realizowany jest w ramach projektu kluczowego "Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego, podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy - to główne założenia projektu, który aktualnie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma doradcza PwC.

 

Celem projektu jest uporządkowanie istniejącego w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestorów i eksporterów. Jednym z zadań projektu będzie wdrożenie narzędzi oraz uruchomienie procesów wspierających firmy, instytucje otoczenia biznesowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prace obejmą także: przeprowadzanie badania potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu oraz analizę potrzeb lubelskiego biznesu.

Aktywny udział w projekcie będą mieli przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu, ponieważ cykl spotkań dialogowych pozwoli na sprecyzowanie ich oczekiwań i potrzeb, co powinno ułatwić wypracowanie i wdrożenie nowych, efektywnych instrumentów wsparcia. W ramach projektu, przedsiębiorcy i samorządowcy z terenu województwa lubelskiego będą również mogli wziąć udział w cyklu szkoleń, warsztatów oraz zagranicznych wizytach studyjnych.

Projekt będzie także wspierany przez Zespół Biznes Test, złożony z przedstawicieli przedsiębiorców, w tym  eksporterów z województwa lubelskiego oraz obecnych i potencjalnych inwestorów, a także instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowym elementem projektu będzie platforma crowdsourcingowa - Biznes Młodych, która umożliwi studentom z kraju i zagranicy, przedsiębiorcom, mieszkańcom oraz innym zainteresowanym zgłaszanie własnych pomysłów biznesowych, ich recenzowanie oraz wspieranie

Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie szczegółowego programu działań na lata 2014-2015, które wspierać będą eksporterów oraz inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

 

============================

Projekt "Wdrożenie działań wspierających przedsiębiorców oraz pozostałe instytucje z terenu województwa lubelskiego, w tym JST, w procesie poprawy warunków dla wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny pod względem gospodarczym" realizowany jest w ramach projektu kluczowego "Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

 

Relacja z Dożynek 2014

Dnia 31.08.2014 na boisku w Dworni odbyły się Dożynki Gminne pn. „Impreza integracyjna – Pożegnanie lata!”

Starostami dożynek byli:
Pani Beata Kruk – Sołtys wsi Germanicha, ( wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne - produkcja mleka)
Pan Zbigniew Czajka – radny miejscowości Ciechomin (producent trzody chlewnej oraz zdobywca
I miejsca w woj. Lubelskim w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo w roku2014 „. )

W programie uroczystości odbył się konkurs wieńców dożynkowych. Wieńce przygotowało i przedstawiło 9 miejscowości.


Komisja konkursowa najwyżej oceniła:
I miejsce – Dwornia (nagrodę ufundował Wójt Gminy Wola Mysłowska)
II miejsce – Ciechomin (nagrodę ufundował Przewodniczący Rady Gminy Wola Mysłowska)
III miejsce – Stara Huta (nagrodę ufundowali Starostowie tegorocznych dożynek).

Za pozostałe wieńce Wójt Gminy Wola Mysłowska przyznał nagrody pocieszenia. 

Organizatorzy dla Najmłodszych uczestników przygotowali wiele atrakcji m.in: zjeżdżalnię, trampoliny, malowanie twarzy dzieci kolorowymi farbkami. Dla wszystkich serwowano darmowe posiłki (bigos, żurek, rogale, napoje)- przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną RUBIKON.

Wiele ofert kulinarnych przedstawiły lokalne stowarzyszenia z terenu gminy: „Razem Raźniej 
z Grudzi”, „Przyjazny Wandów”, OSP ze Starej Huty, oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska, gdzie również częstowano darmowymi posiłkami, owocami. Stoisko promocyjne miało również Koło Łowieckie „Świt” gdzie można było spróbować potraw z dziczyzny oraz zapoznać się
ze zwyczajami myśliwskimi.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego „Kłoczewiacy” z Kłoczewa. 
Do północy na zabawie „pod gwiazdami” przygrywał zespół FOCUS.

 

Zapraszamy na Dożynki 2014

dozynki 2014 plakat

Impreza integracyjna
„Pożegnanie lata”
połączona z Dożynkami Gminnymi
31 sierpnia 2014 r.
Dwornia

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

13:00 - msza św.
14:00 - rozpoczęcie uroczystości
14:30 - prezentacja organizacji pozarządowych i przedsiębiorców
15:00 - konkurs wieńców dożynkowych
16:00 - wręczenie wyróżnień dla rolników
16:20 - wystąpienia okolicznościowe
16:30 - występ zespołu Kłoczewiacy z Kłoczewa
17:00 - degustacja potraw lokalnych i regionalnych
17:30 - zabawa taneczna