Zaproszenie do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-14 czerwca 2012 r. organizowany jest wyjazd studyjny dla lokalnych liderów i potencjalnych liderów z obszaru LGD, na teren Polesia Lubelskiego, Roztocza i Kotliny Hrubieszowskiej.
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami związanymi z rozwojem turystyki wiejskiej, wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych na terenie woj. lubelskiego (Polesie Lubelskie, Roztocze, Kotlina Hrubieszowska).
W ramach wyjazdu planujemy min.
- zwiedzanie wioski tematycznej "Kraina Rumianku" i SPA Rumiankowego w Hołownie, udzial w warsztatach,
- zwiedzanie ,,Wioski gotów”, pokazy walk, strzelanie z łuku, degustacja potraw gockich w Masłomęczu,
- zwiedzanie kamieniołomów w Józefowie, pow. biłgorajski,
- zwiedzanie zagrody Guciów w Guciowie,
- zwiedzanie Starówki w Zamościu,
- zwiedzanie Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem k/Zamościa
- spotkanie z przedstawicielami LGD Polesie, LGD Lepsze Jutro, LGD Roztocze Tomaszowskie, miasta Krasnobród.
Uczestnictwo w wyjeździe jest bezplatne. Wyjazd planowany jest w dniu 13 czerwca ( ok. godz. 7.00) , powrót w dniu 14 czerwca w godzinach wieczornych. Zbiórka uczestników : Łuków, ul. Świderska 12
Zgłoszenie uczestnictwa w wyjeździe należy dokonac do dnia 6 czerwca 2012 r. poprzez przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faxem na nr 257982439 lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Dzialania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w wyjeździe niż planowana liczba uczestników (30 osób) o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe.

Szczegóły na www.lgdrazem.pl

Warsztaty kulinarne dla kobiet

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wola Mysłowska podpisał dnia 24.04.2012 roku umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 wdrażania PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „ Warsztaty dla mieszkańców gminy z zakresu sporządzania i serwowania potraw lokalnych i regionalnych”

Warsztaty odbędą się w:
• Grudzi ( świetlica wiejska)- 21 i 28 kwietnia 2012r.
• Lisikierzu ( świetlica wiejska) 19 i 26 maja 2012r.
• Wandowie ( Szkoła Podstawowa) 2 i 9 czerwca 2012r.
• Ksawerynowie ( świetlica Wiejska) 1 i 15 września 2012r.
• Jarczewie ( Szkoła Podstawowa) 6 i 13 października 2012r.
• Woli Mysłowskiej ( świetlica wiejska) 10 i 17 listopada 2012r.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska zaprasza mieszkańców wsi Grudż /w szczególności kobiety/ na warsztaty kulinarne w zakresie sporządzania i serwowania potraw lokalnych i regionalnych w dniu 21 i 28 kwietnia 2012 r. od godz. 9 – 16.00 w świetlicy wiejskiej w Grudzi.

Udział w warsztatach nieodpłatny.

Warsztaty poprowadzi Pani Alicja Celińska –specjalista ds. żywienia.
W/w warsztaty realizowane są ze środków programu osi 4 LEADER ,w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Autor: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska

Bedziemy mieli przedszkola

Gmina Wola Mysłowska odniosła kolejny znaczący sukces w pozyskiwaniu „środków unijnych”.
W ogłoszonym w m-cu styczniu 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Lublinie konkursie w ramach działania: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i poddziałania: „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”; projekt przygotowany przez Urząd Gminy Wola Mysłowska pod nazwą „Mali ludzie – wielka pomoc!”, wśród dziesięciu wniosków z całego województwa lubelskiego, ocenionych pozytywnie znalazł się na drugim miejscu.
Od 1 września 2012 roku w naszej gminie utworzone zostaną trzy punkty przedszkolne, zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie. Po dostosowaniu dla potrzeb najmłodszych mieszkańców (3-5 lat) pomieszczeń, w wymienionych obiektach opiekę znajdzie około 60 maluchów.
Wartość projektu w ciągu najbliższych 24 miesięcy to kwota około 850 tysięcy złotych, z czego 15% stanowić będzie tzw. „wkład własny” Gminy Wola Mysłowska. Przed nami wykonanie kolejnych czynności i finalnym krokiem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie zadania z Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
Z uwagi na fakt, iż będzie wreszcie możliwe zrealizowanie ważnego zadania oczekiwanego od wielu lat przez naszych mieszkańców, pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, którzy się do tego przyczynili.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wola Mysłowska
Władysław Mika

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Informujemy, że w dniach od 04.05.2012 do 04.06.2012 w godzinach 10-14 w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska dostępny będzie do publicznego wglądu projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wola Mysłowska - etap II oraz projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wola Mysłowska.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.05.2012 w godzinach 10-12 w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.

Kolejne stowarzyszenie

W dniu 5 kwietnia 2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Świdniku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie "Razem Rażniej" w Grudzi. Prezesem Stowarzyszenia jest pani Renata Pieniak.Celem stowarzyszenia jest rozwój społeczności lokalnej miejscowości Grudż.