Dotacja na budowę świetlicy w Wandowie

Dnia 15 marca 2012 roku Wójt Gminy Wola Mysłowska podpisał Umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie, które zostanie sfinansowane z w/w środków realizowane jest przez lokalną grupę działania o nawie „Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wandów”
Koszt ca całkowity – 420 875,40 zł
Kwota dofinansowania - 200 000,00 zł

Informacje o wpisie w CEIDG

Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, że od stycznia 2012 roku informacją o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Aby wyszukać wpis, wystarczy wskazać tylko jedno z kryteriów (wypełnić 1 pole), następnie otworzyć wpis i dokonać wydruku za pomocą opcji "Drukuj/Pobierz PDF".
Informacje można pobrac w każdej chwili ze strony ceidg.gov.pl

Życzenia dla Wszystkich Pań

Moc najszczerszych życzeń: pomyślności i radości na każdy dzień dla wszystrkich Pań z Naszej Gminy, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzy Wójt Gminy Wola Mysłowska - Władysław Mika

WYNIKI KONKURSU

WYNIKI KONKURSU

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych.
b) Organizacja zawodów i zakup strojów sportowych.

Wybrana została oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPARTAKUS”

Wartość projektu 10 000,00zł.

WÓJT GMINY
Władysław Mika

SPROSTOWANIE - Gmina otrzyma dotację z NFOŚiGW na kanalizację

Uprzejmie wyjaśniam, że w roku budżetowym 2012 zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie kosztorysów i dokumentacji na sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mysłów oraz Ksawerynów. Pozostałe miejscowości będą sukcesywnie kanalizowane w następnych latach budżetowych.

Autor: Kinga Szerszeń