Otwarcie Świetlicy w Grudzi

Wójt Gminy Wola Mysłowska
Serdecznie zaprasza na

UROCZYSTE OTWARCIE
Świetlicy Wiejskiej w Grudzi

28 grudnia 2011 roku, o godzinie 13:30

Zbliża się nabór wniosków na ,,Małe projekty

Lokalna Grupa Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, że w dniach 09.01. – 27.01.2012 r. planowany jest I/2012 nabór wniosków na działanie ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.
Limit dostępnych środków finansowych w zbliżającym się naborze wynosi: 1 000 000 zł.
Limit środków na jedną operację nie może przekroczyć 25 000 zł oraz maksymalnie 100 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów znajdują się na stronie www.lgdrazem.pl w zakładce Karty oceny operacji.
Dokumenty do pobrania będą umieszczone na stronie internetowej www.lgdrazem.pl w zakładce Nabory wniosków w terminie co najmniej 14 dniowym przed rozpoczęciem naboru.
Dokumenty należy składać w biurze LGD w Łukowie , ul. Świderska 12 ( budynek UG Łuków).

(źródło: www.lgdrazem.pl)

Szkolenie z pozyskiwania środków unijnych

Zarząd Lokalnej Grupy Działania zaprasza na szkolenie skierowane dla lokalnych liderów z obszaru Lokalnej Grupy Działania, "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI", które odbędzie się dnia 15 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12.

Temat szkolenia: ,,Możliwość pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania”.
Program szkolenia w załączeniu (pobierz)
Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu 14 grudnia do godz. 1530 na nr telefonu 25 798 2439 wew. 160

(źródło: www.lgdrazem.pl)

Otwarcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Wójt Gminy Wola Mysłowska
Serdecznie zaprasza na

UROCZYSTE OTWARCIE

Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jarczewie

17 grudnia 2011 roku, o godzinie 11:00

Narodowe Święto Niepodległości

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości do kościoła w Wilczyskach

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI:

9:45 – Zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości na placu przed kościołem parafialnym w Wilczyskach
9:55 – Przemarsz do kościoła
10:00 – Uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny
11:00 – Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Mysłowie
11:20 – Podziękowanie uczestnikom św. Niepodległości przez Wójta Gminy Wola Mysłowska