Wybory w sołectwach

Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia przeprowadzenia zebrań wyborczych w sołectwach na terenie gminy Wola Myslowska.
Mieszkańcy sołectw będą wybierać sołtysów i Rady Sołeckie.
Pierwsze zebrania wyborcze odbędą w następujących sołectwach:
1.Grudz 11.02.2011 godz.10
2.Mysłow 11.02.2011 godz.15.30
3.Jarczew 19.02.2011 godz 10
4.Wolka Ciechomska 3.03.2011 r.godz.14
5.Powały 26.03.2011 godz 10

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011

W dniach od 1IV do 30 VI 2011 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, wg stanu na dzień 31 marca 2011 o godz 24.00.

Spisem będą objęte :
-osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywajće w mieszkaniach ,budynkach
i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami
-osoby niemające miejsca zamieszkania
-mieszkania,budynki,obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Trwa nabor kandydatow na rachmistrzow spisowych,ktorych liczba ustalona przez GUS wynosi-2

Wybory samorządowe 2010 - mamy nowego Wójta

Nowym Wójtem został:

MIKA Władysław Robert

Oto wyciąg z protokołu sporządzonego przez Gminna Komisję Wyborczą:

7. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) GAŁĄZKA Leszek zgłoszony przez KWW LESZKA GAŁĄZKI - 547
2) MIKA Władysław Robert zgłoszony przez KW SRG WOLA MYSŁOWSKA - 1 750

II. Komisja stwierdziła, że:
A. Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi 1 149.
B. 1) Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta MIKA Władysław Robert zgłoszony przez KW SRG WOLA MYSŁOWSKA.

Nowemu Wójtowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Do pobrania:

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Wola Mysłowska
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wola Mysłowska

Zespół pałacowo-dworski w Wilczyskach wraz z parkiem - II przetarg

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłosił drugi pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Mysłowska. Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty. Szczegóły na stronie www.wolamyslowska.com.pl/bip w zakładce Przetargi.

Wybory samorządowe 2010 - zmiana składu komisji

Nowy skład Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Mysłowskiej

1.Małgorzata Jarzęcka zam.Jarczew
2.Jan Matyka zam.Ksawerynow
3.Zofia Mikusek zam.Mysłow
4.Maria Elżbieta Pikulska zam.Ksawerynow
5.Romuald Rosa zam.Ksawerynow
6.Bogumiła Rombel
7.Chiliński Grzegorz Marek