Nasza gmina wspiera edukację

Rodzice: zostało jeszcze 18 miejsc i zaledwie kilka dni, bo wnioski przyjmowane będą do 31 marca!

Szansa dla licealistów:

11000zł na naukę

Dokładnie tyle fundacja EFC wydaje na jedno stypendium rocznie. Po to, by szczególnie uzdolnieni młodzi ludzie mogli uczyć się w najlepszych liceach w Polsce!

Składajcie wnioski na:
www.efc.edu.pl

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest też laureatem prestiżowego konkursu „Dobre Stypendia”.

plakat efc

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015

ARiMR w Łukowie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 i zasad przyznawania płatności obszarowych oraz pozostałych działań PROW w latach 2015-2020 ,które odbędzie się 24 marca 2015 r. o godz.10,00 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Perła Dwornia

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego Perła Dwornia, które odbędzie się 22 marca 2015 r. o godz. 15,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4. Przedłożenie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Sportowego „Perła Dwornia” za 2014 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Sportowego” Perła Dwornia” za 2014 r. i udzielenie absolutorium
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu
Rafał Maślak

Informacje w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu zgłoszenia zamiaru pozyskania drewna na działkacj leśnych, niestanowiących własności Skarbu Państwa

Informacje w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu zgłoszenia zamiaru pozyskania drewna na działkacj leśnych, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Informacja.pdf

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

stypendia_spes.pdf

Szczegóły pod adresem: www.spes.org.pl/stypendia