Szkolenie z pozyskiwania środków unijnych

Zarząd Lokalnej Grupy Działania zaprasza na szkolenie skierowane dla lokalnych liderów z obszaru Lokalnej Grupy Działania, "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI", które odbędzie się dnia 15 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12.

Temat szkolenia: ,,Możliwość pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania”.
Program szkolenia w załączeniu (pobierz)
Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu najpóźniej w dniu 14 grudnia do godz. 1530 na nr telefonu 25 798 2439 wew. 160

(źródło: www.lgdrazem.pl)

Otwarcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Wójt Gminy Wola Mysłowska
Serdecznie zaprasza na

UROCZYSTE OTWARCIE

Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jarczewie

17 grudnia 2011 roku, o godzinie 11:00

Narodowe Święto Niepodległości

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości do kościoła w Wilczyskach

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI:

9:45 – Zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości na placu przed kościołem parafialnym w Wilczyskach
9:55 – Przemarsz do kościoła
10:00 – Uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny
11:00 – Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Mysłowie
11:20 – Podziękowanie uczestnikom św. Niepodległości przez Wójta Gminy Wola Mysłowska

Rządowy Progr. wspierania osób pobierających świad. pielęgnacyjne.

W dniu 27.09.2011r. weszła w życie Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
§1. ust. 2 i 3 Uchwały:
2. Realizacja programu, o którym mowa w ust. 1, polega na udzielaniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)), w wysokości 100 zł miesięcznie.
3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2011 r.

Pełny tekst Uchwały

Bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzoną narodową akcją badań profilaktycznych u kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, uprzejmie informujemy, iż Gmina Wola Mysłowska została wytypowana do bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych w dniach 14, 17 i 18 października 2011 r (piątek, poniedziałek i wtorek) w godz. od 8:00 do 18:00:

 • cytologia u kobiet 25-59 lat – bez skierowania
 • mammografia u kobiet 50-69 lat – bez skierowania.

  Miejscem postoju cytomammobusu będzie plac przed Urządem Gminy w Woli Mysłowskiej.

  Kobiety w innym wieku gorąco zapraszamy na bezpłatne lekarskie badanie onkologiczne w dniu 18 października (wtorek) w godz. 8:00-18:00 w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej. Badanie prowadzone będzie przez lekarza onkologa z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Podstawowym celem tych działań jest obniżenie umieralności kobiet z powodu chorób nowotworowych w Państwa rejonie. Liczymy na masowy udział kobiet w tej akcji.

  Z wyrazami szacunku
  Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
  im. św. Jana z Dukli
  Dr hab. n. med. El¿bieta Starosławska