Rządowy Progr. wspierania osób pobierających świad. pielęgnacyjne.

W dniu 27.09.2011r. weszła w życie Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
§1. ust. 2 i 3 Uchwały:
2. Realizacja programu, o którym mowa w ust. 1, polega na udzielaniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)), w wysokości 100 zł miesięcznie.
3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2011 r.

Pełny tekst Uchwały

Bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzoną narodową akcją badań profilaktycznych u kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, uprzejmie informujemy, iż Gmina Wola Mysłowska została wytypowana do bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych w dniach 14, 17 i 18 października 2011 r (piątek, poniedziałek i wtorek) w godz. od 8:00 do 18:00:

 • cytologia u kobiet 25-59 lat – bez skierowania
 • mammografia u kobiet 50-69 lat – bez skierowania.

  Miejscem postoju cytomammobusu będzie plac przed Urządem Gminy w Woli Mysłowskiej.

  Kobiety w innym wieku gorąco zapraszamy na bezpłatne lekarskie badanie onkologiczne w dniu 18 października (wtorek) w godz. 8:00-18:00 w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej. Badanie prowadzone będzie przez lekarza onkologa z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Podstawowym celem tych działań jest obniżenie umieralności kobiet z powodu chorób nowotworowych w Państwa rejonie. Liczymy na masowy udział kobiet w tej akcji.

  Z wyrazami szacunku
  Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
  im. św. Jana z Dukli
  Dr hab. n. med. El¿bieta Starosławska

 • Konsultacje społecznie projektu uchwały

  Rada Gminy oraz Urząd Gminy Wola Mysłowska przedstawiają projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

  Uwagi można składać podczas zebrania konsultacyjnego, w dniu 13 października 2011 r. o godz.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
  Treść projektu znajduje się na stronie BIP urzędu: www.wolamyslowska.com.pl/bip.

  Nabór wniosków PROW

  Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego uprzejmie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013 na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
  Wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można składać w terminie od 27 września do 7 października 2011 roku.

  Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie rozwojlokalny.pl, na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz załączniku do tego artykułu.

  Załącznik

  Kolonie w Wilczyskach

  W czasie tegorocznych wakacji w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Wilczyskach odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Do dyspozycji chętnych udostępniono: stół do tenisa stołowego, dwa komputery wypożyczone przez Urząd Gminy w Woli Mysłowskiej, a także biblioteczkę z literaturą dziecięcą. W zajęciach udział wzięły dzieci, będące mieszkańcami Wilczysk oraz dzieci odpoczywające na wakacjach u rodziny.
  Pod koniec zajęć odbył się konkurs plastyczny pn." Ilustracja do wybranego utworu literatury dziecięcej". W konkursie czołowe miejsca zajęli: Zuzia Aluchnia i Wiktor Walesiak w grupie młodszej oraz Marcin Iwaniec w grupie starszej.
  Opiekunkami warsztatów byli: Katarzyna Rajdaszka, Marta Styś-Dadas oraz Paweł Olkowicz.
  Uczestnicy wakacji byli bardzo wdzięczni organizatorom tj. Stowarzyszeniu „Masze Wilczyska” oraz Wójtowi Gminy P. Władysławowi Mice za świetny pomysł urozmaicenia wakacyjnego czasu.