Nowa strona internetowa Gminy

Miło nam przedstawić Państwu nową wersję strony internetowej Gminy Wola Mysłowska. Mamy nadzieję, że dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym będzie ona dla Państwa bardziej czytelna, a wyszukiwarka pomoże w odszukaniu żądanej treści.

Zachęcamy do częstego zaglądania na tę stronę, ponieważ tak jak dotychczas będą się tutaj pojawiać informacje ważne dla naszej lokalnej społeczności.

 

Zaproszenie - Święto Niepodległości

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA
serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Wola Mysłowska na obchody 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Obchody rozpoczną się od Mszy sw. w Kościele pw. NSMP w Wilczyskach dnia 11 listopada 2012 r.o godz.11.30 z udziałem pocztów sztandarowych. Po uroczystości Mszy św. w programie przewidziano część artystyczną w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Mysłowie.

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt Programu Współpracy Gminy Wola Mysłowska z Org. Pozarządowymi.

UCHWAŁA RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Do pobrania:
ZARZĄDZENIE NR 17/2012 Z dnia 31 października 2012r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR XVIII)..)2012 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Bezpłatne badanie mammograficzne

Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne w dniu 26.11.2012.
Szczegóły na załączonym plakacie.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna na terenie Powiatu Łukowskiego

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w najbliższej placówce Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub w uzasadnionych sytuacjach wezwać karetkę pogotowia. W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego. Wezwania telefoniczne do lekarza lub pielęgniarki należy kierować do najbliższej placówki N i ŚOZ, zgodnie z obszarem zabezpieczenia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w placówkach nocnej i świątecznej opieki POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogarszania stanu zdrowia, gdy:

• nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego realizowane są w 2012 r. przez SPZOZ w Łukowie w następujących miejscach:

1. Łuków przy ulicy Partyzantów 10, nr tel.(25) 798 65 90 lub (25) 798 20 01 wew. 317
2. Wojcieszków przy ul. Parkowej 1 (Gminny Ośrodek Zdrowia), nr tel. (25) 755 41 17
3. Stoczek Łukowski przy ul. Piłsudskiego 32 (Przychodnia POZ) nr tel. (25) 797 00 14

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego – 999 lub 112.
Zgłoszenie wezwania przyjmuje dyspozytornia w Białej Podlaskiej również pod nr tel. 83 343 81 54 i kieruje do pacjenta z terenu Powiatu Łukowskiego karetkę stacjonującą w Łukowie, Stoczku Łukowskim lub w Adamowie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Grzegorz Gomoła