Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011

W dniach od 1IV do 30 VI 2011 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, wg stanu na dzień 31 marca 2011 o godz 24.00.

Spisem będą objęte :
-osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywajće w mieszkaniach ,budynkach
i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami
-osoby niemające miejsca zamieszkania
-mieszkania,budynki,obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Trwa nabor kandydatow na rachmistrzow spisowych,ktorych liczba ustalona przez GUS wynosi-2

Wybory samorządowe 2010 - mamy nowego Wójta

Nowym Wójtem został:

MIKA Władysław Robert

Oto wyciąg z protokołu sporządzonego przez Gminna Komisję Wyborczą:

7. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) GAŁĄZKA Leszek zgłoszony przez KWW LESZKA GAŁĄZKI - 547
2) MIKA Władysław Robert zgłoszony przez KW SRG WOLA MYSŁOWSKA - 1 750

II. Komisja stwierdziła, że:
A. Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi 1 149.
B. 1) Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta MIKA Władysław Robert zgłoszony przez KW SRG WOLA MYSŁOWSKA.

Nowemu Wójtowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Do pobrania:

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Wola Mysłowska
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wola Mysłowska

Zespół pałacowo-dworski w Wilczyskach wraz z parkiem - II przetarg

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłosił drugi pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Mysłowska. Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty. Szczegóły na stronie www.wolamyslowska.com.pl/bip w zakładce Przetargi.

Wybory samorządowe 2010 - zmiana składu komisji

Nowy skład Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Mysłowskiej

1.Małgorzata Jarzęcka zam.Jarczew
2.Jan Matyka zam.Ksawerynow
3.Zofia Mikusek zam.Mysłow
4.Maria Elżbieta Pikulska zam.Ksawerynow
5.Romuald Rosa zam.Ksawerynow
6.Bogumiła Rombel
7.Chiliński Grzegorz Marek

Zespół pałacowo-dworski położony w Wilczyskach wraz z parkiem

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Mysłowska.

I.OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem dzierżawy jest działka położona w miejscowości Wilczyska gm. Wola Mysłowska oznaczona w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Łukowie numerem 795/9 o powierzchni całkowitej 7.10 ha ; zabudowana dworem wokół którego znajduje się park.
Dwór to XIX wieczny budynek murowany w którym mieściła się szkoła podstawowa , budynek otoczony jest starym parkiem z dwoma stawami, do którego prowadzi brukowana droga. Na nieruchomości znajduje się piękna brama wjazdowa, wpisana do rejestru zabytków.
Opisana wyżej nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego za numerem S A/662.

Walorem opisanej wyżej nieruchomości jest to, że znajduje się ona w otoczeniu około tysiąca hektarów przepięknych lasów, przez które przepływa rzeka Wilga, nad którą znajduje się młyn wodny.

Uzbrojenie działki: woda i energia elektryczna.

Dojazd do działki: droga gminna utwardzona masą bitumiczną.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW 29486 urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.


Zespół pałacowo-dworski położony we wsi Wilczyska wraz gruntem na którego części znajduje się park.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP urzędu pod adresem www.wolamyslowska.com.pl/bip gdzie w zakładce Przetargi możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje na temat przetargu.