Dzień Otwarty Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkaj się z e-urzędem

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z okazji jubileuszu 95-lecia Urzędu 21 lutego 2015 r. (sobota), godz. 11.00 – 15.30 w budynku Urzędu przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

DOSTĘP DO e-USŁUG

Możliwość bezpłatnego uzyskania:
- profilu zaufanego na platformie ePUAP,
- konta na ZUS PUE,
- konta ZIP NFZ.

ZWIEDZANIE URZĘDU

W ramach zwiedzania m.in. wizyty w gabinecie Wojewody Lubelskiego, Sali Kolumnowej i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ponadto prezentacja odznaczeń, materiałów archiwalnych Urzędu oraz sprzętu i uzbrojenia Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej.

KONCERTY

Katarzyna Sawczuk wicelaureatka The Voice of Poland, Archiwum, Zawierucha

SATYRYCZNA ZABAWA „NA ŚCIEŻCE BIUROKRACJI”

W gabinetach z różnych okresów historii będzie można spotkać urzędników, którzy czasami uprzejmie a niekiedy nieco złośliwie pomogą poznać tajniki biurokracji. Uczestnicy zabawy otrzymają nagrody i certyfikaty

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA I UPOMINKI

Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, które otrzymają na płytach CD. Poza tym upominki i inne niespodzianki.

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z okazji jubileuszu 95-lecia Urzędu 21 lutego 2015 r. (sobota), godz. 11.00 – 15.30 w budynku Urzędu przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

 DOSTĘP DO e-USŁUG

Możliwość bezpłatnego uzyskania:

- profilu zaufanego na platformie ePUAP,

- konta na ZUS PUE,

- konta ZIP NFZ.

 ZWIEDZANIE URZĘDU

W ramach zwiedzania m.in. wizyty w gabinecie Wojewody Lubelskiego, Sali Kolumnowej i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ponadto prezentacja odznaczeń, materiałów archiwalnych Urzędu oraz sprzętu i uzbrojenia Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej.

KONCERTY

Katarzyna Sawczuk wicelaureatka The Voice of Poland, Archiwum, Zawierucha

 SATYRYCZNA ZABAWA „NA ŚCIEŻCE BIUROKRACJI”

W gabinetach z różnych okresów historii będzie można spotkać urzędników, którzy czasami uprzejmie a niekiedy nieco złośliwie pomogą poznać tajniki biurokracji. Uczestnicy zabawy otrzymają nagrody i certyfikaty

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA I UPOMINKI

Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, które otrzymają na płytach CD. Poza tym upominki i inne niespodzianki.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”.

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym poniżej formularzu:
„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie, Dow II”.

Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw:
„(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK
Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście.”
„(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..).”.
Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, tel. (81) 44-44-534.
Warszawa, dn.12 lutego 2015 r.

Pełna treść ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku

1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 7 000,00zł..
3) Okres wykonania zadań– 2015rok.
4) W 2014 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 7 000,00zł.
[...]

Pełna treść ogłoszenia

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe ARiMR w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015

ARiMR serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 i zasad przyznawania płatności obszarowych oraz pozostałych działań PROW w latach 2015-2020, które odbędzie się –16 lutego 2015 r. o godz.10,00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Plakat Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej