Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, że w dniu 24 lipca 2014 roku /czwartek/ na terenie gminy Wola Mysłowska odbędzie się objazdowa zbiórka:

- odpadów wielkogabarytowych: meble, stoły, szafy, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

- sprzętu elektrycznego i elektronicznego: sprzęt AGD, chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, komputery, odbiorniki radiowe i telewizyjne, żelazka itp.

Jednocześnie informuje się, ze odbierany będzie tylko kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Wójt Gminy
Wola Mysłowska

Informacje o projekcie "Modernizacja oddziałów przedszkolnych"

Projekt „MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH” realizowany jest od 1 kwietnia 2014r. do 31.08.2014r. przez Gminę Wola Mysłowska ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 346 165 ,00 zł. i w 100 % jest finansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w Jarczewie, Lisikierzu, Mysłowie i Wandowie w Gminie Wola Mysłowska przez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb w szczególności dzieci 3-4 letnich w terminie do 31.08.2014r.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, co umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nie objętych wychowaniem przedszkolnej, co umożliwi wsparcie działań podejmowanych przez MEN w obszarze edukacji przedszkolnej.

W w/w placówkach w ramach projektu zostaną zorganizowane place zabaw, dostosowane pomieszczenia, zakupione zostanie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Dotacje NFOŚiGW na budwnictwo ekologiczne

Na 2014 rok zostały uruchomione działania związane z dofinasowaniami, pożyczkami i dotacjami przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzystają jednostki samorządowe oraz współdziałające z nimi instytucje pożytku publicznego. Indywidualni inwestorzy także nie mają powodów do narzekań. Można ubiegać się o dotację na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne

Środki na realizację powyższych instalacji można uzyskać poprzez udział w programach Prosument, KAWKA oraz dofinansowania do domów energooszczędnych. Program Prosument jest dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w dom ekologiczny czyli taki, który jest wyposażony w systemy odnawialnych energii takich jak instalacje oze do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Z programu Prosument mogą skorzystać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, które chciałyby zmodernizować swoje kotłownie i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza oraz zmniejszyć rachunki za ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie do domów energooszczędnych jest przeznaczonych dla osób fizycznych budujących domy w standardzie NF40 lub NF15. O dofinansowanie mogą także ubiegać się osoby fizyczne kupujące dom lub mieszkanie od dewelopera.

Program KAWKA skierowany jest do podmiotów, które na rzecz ochrony powietrza podejmą się termomodernizacji budynków wielorodzinnych, zastosują kolektory słoneczne celem obniżenia emisji CO2 do atmosfery czy zbudują stację zasilania w CNG/LNG.

Zachęcamy do zapoznania się z uruchomionymi programami na rok 2014, których opis można znaleźć na naszej stronie : Dotacje 2014

Zapraszamy

Źródło: www.ekologiczny-dom.com

Już jest Karta Dużej Rodziny

W dniu 16.06.2014r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W związku z tym została wprowadzona zapowiadana od pewnego czasu Karta Dużej Rodziny. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie w dziale GOPS - > Karta Dużej Rodziny

Klub Sportowy Perła z Dworni zaprasza na Festyn Rodzinny

 

ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO

PERŁA DWORNIA oraz GMINA WOLA MYSŁOWSKA

ma zaszczyt zaprosić

mieszkańców Gminy Wola Mysłowska

na

 FESTYN RODZINNY

  

RODZINNIE, ZDROWO I NA SPORTOWO

 

13 LIPIEC 2014 (niedziela) godz. 1000

 

ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO

PEŁA DWORNIA oraz GMINA WOLA MYSŁOWSKA

ma zaszczyt zaprosić

mieszkańców Gminy Wola Mysłowska

na

 FESTYN RODZINNY