Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Informujemy, że w dniach od 04.05.2012 do 04.06.2012 w godzinach 10-14 w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska dostępny będzie do publicznego wglądu projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wola Mysłowska - etap II oraz projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wola Mysłowska.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.05.2012 w godzinach 10-12 w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.

Kolejne stowarzyszenie

W dniu 5 kwietnia 2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Świdniku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie "Razem Rażniej" w Grudzi. Prezesem Stowarzyszenia jest pani Renata Pieniak.Celem stowarzyszenia jest rozwój społeczności lokalnej miejscowości Grudż.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia niegasnącej wiary, nadziei i miłości. Niech ten czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół przyniesie wiele optymizmu, wiosennego słońca i dobrego nastroju. Niech obfituje w radość i spokój, by móc z dystansem spojrzeć na codzienne troski i wzmocnić siły do realizacji planów na przyszłość.

Życzą:
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Talarek
Wójt Gminy wraz z pracownikami.

Promocja naszych okolic w Lublinie

PROMOCJA OBSZARU LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
W LUBLINIE

W dniach od 3 do 14 kwietnia 2012 r. w Centrum Promocji Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 41, Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje akcję promocyjną obszaru LGD i jego walorów turystycznych pod hasłem: „POZNAJ PÓŁNOCNY ZACHÓD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”.W programie:
3 – 14 kwietnia:
wystawa fotografii Pawła Przeździaka i Grzegorza Ussa pt. „Rezerwat Jata – nieznany ląd”

12 – 14 kwietnia:
promocja walorów obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

13 kwietnia, godz. 15:00:
prelekcja Michała Świdra (doktoranta z Wydziału Nauk o Ziemi i Zagospodarowania Przestrzennego – Zakład Geoekologii i Paleogeografii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) nt. Atrakcje turystyczne obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wilczyska - stawiamy na rozwój

Projekt „Wilczyska- stawiamy na rozwój” realizowany jest przez Fundację EOS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Wilczyska”.

Cel projektu:

Zwiększenie integracji i pobudzenie aktywności 14 mieszkańców Wilczysk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zapraszamy do udziału w projekcie 14 osób, w tym: 3 bezrobotne kobiety pozostające bez zatrudnienia, 7 osób nieaktywnych zawodowo (4 kobiety i 3 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) oraz 4 osoby zatrudnione (2 kobiety i 2 mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zamieszkałych na terenie miejscowości Wilczyska w gminie Wola Mysłowska (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Oferujemy w projekcie

 • jednodniową wizytę studyjną w przedsiębiorstwie społecznym w Nasutowie
 • warsztaty wyrobów regionalnych (32 godz.)
 • warsztaty rzeźbiarskie (16 godz.)
 • partycypacyjne warsztaty wypracowujące strategie rozwoju i promocji Wilczysk (16 godz.)
 • warsztaty na temat tworzenia i promocji produktu regionalnego (8 godz.)
 • warsztaty przedsiębiorczości - agroturystyka (16 godz.)
 • warsztaty komunikacji i autoprezentacji (16 godz.)
 • festyn integracyjny
 • poczęstunek podczas zajęć
 • dojazd na zajęcia wyjazdowe

  Termin realizacji:
  01 marca - 31 sierpnia 2012 roku.

  Biuro Projektu:
  Urząd Gminy Wola Mysłowska 57 b, 21-426 Wola Mysłowska

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy Lokalne na Rzecz Aktywnej Integracji