Kompost Adamki

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości zakupu środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „Kompost Adamki". Środek ten jest środkiem organicznym o konsystencji ziemistej powstałym w wyniku kompostowania zbieranych selektywnie zielonych odpadów biodegradowalnych . Został on dopuszczony do obrotu handlowego Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Nr G-668/17 z dnia 2 czerwca 2017 r. „Kompost Adamki" został poddany badaniom w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Zawiera ok. 0,5% m/m azotu, 0,4% m/m fosforu (P2O5) i 0,5% m/m potasu (K2O). Zawartość substancji organicznej wynosi ok. 25% s.m., zaś pH znajduje się w granicach 7-8,5.

Cena wynosi 17,00 zł netto za tonę (18,36 zł brutto za tonę). Minimalna ilość, którą można zakupić to 3 tony. Środek ten dostępny jest na terenie instalacji ZZOK w Adamkach pod adresem:
Biała 185 b, 21-300 Radzyń Podlaski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00. Kompost należy odebrać własnym środkiem transportu - ZZOK nie prowadzi usług transportowych w tym zakresie.
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt pod numerem (83) 343-16-32 lub (83) 311-70-60.

Więcej w zakładce: ochrona środowiska i rolnictwo/gospodarka odpadami