Powstał Klub Sportowy "Perła Dwornia"

W dniu 11 lutego 2013 r. w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej  prowadzonej przez Starostę Łukowskiego pod numerem 42/2013  został wpisany Klub Sportowy "Perła Dwornia"  z siedzibą w Woli Mysłowskiej. Prezesem  Klubu został wybrany  Pan Rafał Maślak. Celem Klubu jest prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i rekreacji.